| | Sitemap | EN | SQ
Која е процедурата за добивање на заштитен индустриски дизајн? Процедурите за добивање на заштита на индустриски дизајн се определени во согласност со: Законот за Индустриска Сопственост ( Службен Весник на Република Македонија бр. 42/3 од 15.07.1993). Правилник за Индустриски Дизајн ( Службен Весник на Република Македонија бр. 15/94 од 28.03.1994.)

Објавено на: 06.09.2013