| | Sitemap | EN | SQ
Како се добива заштита на одреден индустриски дизајн? Заштита на индустриска сопственост може да се стекне со: Поднесување на апликација за индустриски дизајн до Државен Завод за Индустриска Сопственост на Република Македонија; Со меѓународна апликација за индустриски дизајн која се поднесува врз база на договорот од Хаг кој се однесува на депонирање на пријави за меѓународен индустриски дизајн.

Објавено на: 06.09.2013