| | Sitemap | EN | SQ
Листа на обрасци
Барање за заштита на географскиот назив
Барање за заштита на географскиот назив

Барање за заштита на географскиот назив (GI)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за признавање на право на користење на заштитениот географски назив
Барање за признавање на право на користење на заштитениот географски назив

Барање за признавање на право на користење на заштитениот географски назив (GI)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување промени во регистрите на корисници
Барање за впишување промени во регистрите на корисници

Барање за впишување промени во регистрите на корисници (GI)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување на промена во регистарот за заштитени географски ознаки
Барање за впишување на промена во регистарот за заштитени географски ознаки

Барање за впишување на промена во регистарот за заштитени географски ознаки (GI)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за продолжување на правото за користење на заштитениот географски назив
Барање за продолжување на правото за користење на заштитениот географски назив

Барање за продолжување на правото за користење на заштитениот географски назив (GI)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ИД
Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ИД

Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ИД (ID)

Објавено на 23.12.2014 Превземи
Барање за продолжување на важење на индустриски дизајн
Барање за продолжување на важење на индустриски дизајн

Барање за продолжување на важење на индустриски дизајн (ID)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување на промена на регистрите
Барање за впишување на промена на регистрите

Барање за впишување на промена на регистрите (ID)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Пријава на индустриски дизајн
Пријава на индустриски дизајн

Пријава на индустриски дизајн (ID)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Упатство за пополнување на обрасци
Упатство за пополнување на обрасци

Упатство за пополнување на обрасци (NC)

Објавено на 05.09.2013 Превземи
Барање за издавање на дополнителен сертификат - P6
Барање за издавање на дополнителен сертификат - P6

Барање за издавање на дополнителен сертификат - P6 (PA)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за признавање на правото на патент - P5
Барање за признавање на правото на патент - P5

Барање за признавање на правото на патент - P5 (PA)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за признавање на правото на патент - P4
Барање за признавање на правото на патент - P4

Барање за признавање на правото на патент - P4 (PA)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за признавање на правото на патент - P3
Барање за признавање на правото на патент - P3

Барање за признавање на правото на патент - P3 (PA)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување на промена на регистрите P2
Барање за впишување на промена на регистрите - P2

Барање за впишување на промена на регистрите P2 (PA)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за признавање на правото на патент - P1
Барање за признавање на правото на патент - P1

Барање за признавање на правото на патент - P1 (PA)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување во регистар  на застапници
Барање за впишување во регистар на застапници

Барање за впишување во регистар на застапници (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување промени во регистарот на застапници
Барање за впишување промени во регистарот на застапници

Барање за впишување промени во регистарот на застапници (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за обнова во регистарот  на застапници
Барање за обнова во регистарот на застапници

Барање за обнова во регистарот на застапници (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за меѓународно регистрирање на трговска марка
Барање за меѓународно регистрирање на трговска марка

Барање за меѓународно регистрирање на трговска марка (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за признавање на правото на трговска марка
Барање за признавање на правото на трговска марка

Барање за признавање на правото на трговска марка (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за впишување на промена во регистрите
Барање за впишување на промена во регистрите

Барање за впишување на промена во регистрите (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
Барање за продолжување на важење на трговска марка
Барање за продолжување на важење на трговска марка

Барање за продолжување на важење на трговска марка (TM)

Објавено на 22.10.2019 Превземи
TM
TM

TM (TM)

Објавено на 04.05.2021 Превземи
Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ТМ
Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ТМ

Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ТМ (TM)

Објавено на 07.07.2016 Превземи