| | Sitemap | EN | SQАктивности на КТИС за период декември 2011-февруари 2012 година

Координативното тело за интелектуална сопственост за периодот декември 2011-февруари 2012 спроведе четири координирани акции врз 28 правни лица. Во овие акции одземени се вкупно 83 предмети со кои се повредени авторските права и сродните права (11 компјутери кои користат нелиценциран софтвер, 72 ресивери), 226 парчиња текстил и 320 метри корнизи. Од страна на Министертвото за внатрешни работи ќе бидат поднесени 10 кривични пријави.

Државниот пазарен инспекторат ќе поднесе 5 барања за поведување на прекршочна постапка и 1 платен налог за плаќање на глоба. Управата за јавни приходи издаде 9 талона за уплата на глоба и 1 привремена забрана за вршење на дејност. Министерството за култура издаде 2 платни налога за плаќање на глоба и 1 решенија со наредба за отстранување на записнички недостатоци во рок од 30 дена. Координираните акции се спроведени во Тетово, Кочани и две во Скопје.

 

Град Субјекти Одземени предмети Издадени талони за уплата на глоба од страна на УЈП Поднесени пријави Привремена забрана за вршење на дејност
  Физички
лица
Правни
лица
Авторско право и сродни права Права од индустриска сопственост Прекршочни барања Кривични пријави
Тетово  
10
64
226
4
2
7
 
Кочани  
10
9
 
5
1
2
1
Скопје  
5
 
320 м. корнизи
2
1
   
Скопје  
3
10
 
1
1
1
 
                 
Вкупно  
28
83
226+320 м.
12
5
10
1

 

24.04.2012