| | Sitemap | EN | SQИзвестување

 

Почитувани, 

Државниот завод за индустриска сопственост поради преселба на новата локација на ул. Даме Груев 14, Катна гаража Беко на 1-виот кат, не е во можност да прима документација. Поради тоа ве молиме сите поднесоци да ги доставувате по пошта.

ДЗИС преку веб страната ќе ве информира кога услугата за прием на барања и други поднесоци неспосредно во Заводот ќе биде повторно достапна.


Ви благодариме на разбирањето, 

ДЗИС

18.07.2022