| | Sitemap | EN | SQНацрт-Национална стратегија за интелектуална сопственост 2022-2026

Во рамките на Проектот „Поддршка на Државниот завод за индустриска сопственост“, бр. SIEA2-167, финансиран со Договор со Европската комисија бр. SIEA-2018-1183, подготвен е нацрт на Националната стратегија за интелектуална сопственост 2022-2026.

Нацрт-Националната стратегија е достапна на следниот линк. Вашите коментари ги очекуваме до 28/04/2022 година.

Контакт лица за прием на вашите коментари:

- Симчо Симјановски, Раководител на сектор за трговски марки, индустриски дизајни и ознаки на потекло, емаил: simcos@ippo.gov.mk 

- Елизабета Симоновска, Помошник раководител на сектор за трговски марки, , индустриски дизајни и ознаки на потекло, емаил: elizabeta.simonovska@ippo.gov.mk .

 

13.04.2022