| | Sitemap | EN | SQРаботна средба помеѓу директорот на ФИТР Фестим Халили и заменик директорот на ДЗИС Блерим Идризи

Одржана е работна средба помеѓу две сродни институции во нивниот делокруг, на која се разговараше за зајакнување на понатамошната соработка врз основа на точките кои се дел од Меморандумот склучен меѓу институциите:

• взаемна размена на информации,знаења и искуства од областите од заеднички интерес;
• заеднички активности за поттикнување на иновациите и нивната заштита
• заедничко организирање на настани поврзани со поттикнување,промоција и унапредување на иновативноста и теџнолошкиот прогрес на земјата;
• учество во работни тела и давање на мислења од областа на иновативноста
• заедницко организирање и реализирање на инфо сесии,обуки,работилници и промоциии; и
• други области и форми на соработка кои ке ги договорат потписниците на овој Меморандум.

31.03.2022


Галерија на слики