| | Sitemap | EN | SQСе одржа испитот за застапници

На 16 и 17 Март беше одржано Испитот за полагање за Застапници, во просториите на ДЗИС, при што кандидатите кои го полагаа писмениот и усмениот дел од струцниот испит ќе добијат лиценца од Државниот завод за индустриска сопственост.
Застапувањето е клучна алка за нашата Институција. Застапниците се наши најдобри соработници и наши најдобри стручни советници. Токму за овој факт ние секогаш ќе бидеме нивен сервис на услуги.

18.03.2022


Галерија на слики