| | Sitemap | EN | SQCe одржа 4-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост

На 16.07.2021 се одржа 4-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост во просториите на Државниот завод за индустриска сопственост.
На седницата се дискутираше за неколку точки:


1.Извештај во врска со компонента (1) од Проектот “Поддршка на Државниот завод за индустриска сопственост” со референтен број SIEA – 2018-1183, во делот за надлежностите на КТИС


2.Пристигнати пријави до КТИС,нивно разгледување и постапување по истите.


-Исто така се дискутираше во наредните месеци да се преземаат зголемени активности со цел да се заштитат правата на сопствениците од областа на интелектуалната сопственост.

16.07.2021


Галерија на слики