| | Sitemap | EN | SQCe одржа 3-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост

На 28.05.2021 се одржа 3-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост во просториите на Државниот завод за индустриска сопственост.

Во седницата посебен акцент му се даваше на Проектот финанциран од ЕУ:Поддршка на Државниот завод за индустриска сопственост(изготвување на Стратегија за интелектуалната сопственост) и отварање дискусија во врска со истата во делот за надлежностите на Координативното тело.

Исто така, беа разгледани и се расправаше по пријавите поднесени до Координативното тело и до Државниот пазарен инспекторат.

28.05.2021


Галерија на слики