| | Sitemap | EN | SQCe одржа 2-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост

На 27.04.2021 се одржа 2-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост преку видео конференција, преку платформата Микрософт Тимс.

Со седницата претседаваше раководителот на КТИС - в.д. заменик директорот на Државниот завод за индустриска сопственост, Блерим Идризи.

На седницата беше усвоен новиот Деловник за работа и новата Оперативна програма. Исто така, беа разгледани и се расправаше по пријавите поднесени до Координативното тело и до Државниот пазарен инспекторат, во изминатиот месец.

28.04.2021


Галерија на слики