| | Sitemap | EN | SQCe одржа 1-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост за 2021

На 25.03.2021 во просториите на Државниот завод за индустриска сопственост  се одржа првата Седница со новиот состав на Координативното тело за интелектуална сопственост.

Состанокот беше свикан и предводен од новиот раководител на КТИС - в.д. заменик директорот на ДЗИС,  Блерим Идризи.

На седницата беше разгледан и усвоен нов Деловник за работа и нова Оперативна програма и се разгледуваа пријавите поднесени до КТИС за повреда на права од интелектуална сопственост.

25.03.2021


Галерија на слики