| | Sitemap | EN | SQСе одржа 10-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост

На 13.11.2019 година се одржа десетата седница на Координативното тело за интелектуална сопственост. Во рамки на состанокот се усвои Записникот од деветата седница, одржана на 09.10.2019 година, се разговараше за тековните и идни активности на телото. Се разгледуваа заклучоците донесени од состаноците со РЕАКТ и Американска трговска комора во Македонија, како и ново доставените пријави за прекршување на правата на интелектуална сопственост.

15.11.2019


Галерија на слики