| | Sitemap | EN | SQВладата на Република Македонија го прифати Акцискиот план за спроведување на националната Стратегија за индустриска сопственост

Владата на Република Македонија, на нејзината триесет и прва седница одржана на 10/10/2017 година ја усвои националната Стратегија за индустриска сопственост 2016-2018 и го прифати Акцискиот план за спроведување на националната Стратегија за индустриска сопственост. 

Превземете ја Националната стратегија за Индустриска сопственост 2016-2018 во PDF формат.  

21.11.2017