| | Sitemap | EN | SQПријавување за Европскиот квалификационен испит за 2017 година

Онлајн

Веб портал на Европскиот квалификациски испит (на располагање од 1 април 2016 година, 12,00 часот по средноевропско време)
Онлајн апликацијата трае околу 15 минути, и мора да се заврши до датумот на затворањето.
Кандидатите кои претходно биле примени во EQE (претходно испитување или главното испитување), не е потребно да потпишат или да го достават прегледот. Сепак, оние кои сеуште треба да обезбедат доказ за нивната трета година на обука треба да имаат потпишан сертификат лесно достапен во PDF формат за да поставување.
Веб портал е оптимизиран за Internet Explorer 10,0 или понова верзија и Mozilla Firefox 31 или понова верзија.
За да правилно се прикажат PDF-документите, Ве молиме инсталирајте ја програмата Adobe Acrobat Reader на вашиот компјутер (слободен софтвер на располагање од http://www.adobe.com).

Превземање

Најава на Европскиот квалификациски испит за 2017 година - пред испитувањето и главно
Сертификат за обука или вработување
Испитот се состои од четири документи - А, B, C и D - ќе бидат наведени како "главен испит". Кандидатите можат да се запишат за главниот испит од 14 јули 2016 година.

Рокови

1. Пред-испит

Кандидатите можат да се запишат од 1 април 2016 година. Апликациите мора да бидат доставени не подоцна од 2 јуни 2016 година преку веб портал.

2. Главен испит

Кандидатите можат да се запишат од 14 јули 2016 година. Пријавите се поднесуваат до 8 септември 2016 година преку веб порталот.
Линкот за пријавување е следниов:

https://www.epo.org/learning-events/eqe/admission/2017.html

08.04.2016