| | Sitemap | EN | SQ
Пребарување на информации за индустриски дизајн

Пребарувањето за пријавени и заштитени индустриски дизајни се врши во базите на податоци со кои располага Државниот завод за индустриска сопственост.

Со воведувањето на новите информатички технологии во Државниот завод за индустриска сопственост се формира и современа база на податоци.

Со тоа се создадени услови за добивање на информации он-лине, со кои им се овозможува на застапниците и на другите заинтересирани лица брз пристап до базите на податоци.

 

Објавено на 02.09.2013