| | Sitemap | EN | SQ
Обрасци Индустриски Дизајн
Барање за продолжување на важење на индустриски дизајн

Барање за продолжување на важење на индустриски дизајн (ID)

Објавено на 22.10.2019
Барање за впишување на промена на регистрите

Барање за впишување на промена на регистрите (ID)

Објавено на 22.10.2019
Пријава на индустриски дизајн

Пријава на индустриски дизајн (ID)

Објавено на 22.10.2019
Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ИД

Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ИД (ID)

Објавено на 23.12.2014