| | Sitemap | EN | SQ
Барајте стручна помош

Во постапката за заштита на правата од индустриска сопственост пред Заводот и пред органите на државната управа, странките може да побараат стручна помош од застапници, а право на застапување имаат физички и правни лица кои имаат положено стручен испит за застапници и се запишани во регистарот што го води Заводот.

 

Објавено на 03.09.2013