| | Sitemap | EN | SQ

Front Office

Front Office

https://e-prijava.ippo.gov.mk

Платформа за поднесување на електронски пријави на патент и дополнитлени поднесоци

Гласник 6 - 2024

Гласник 6 - 2024 објавен на 30/06/2024 и спремен за превземање. Гласникот се обработува и објавува на македонски и албански јазик.

Превземи»


Bulletin

SOIP - CP3

ДЗИС го имплементира “СР3“

Државниот завод за индустриска сопственост го објавува ДОКУМЕНТОТ ЗА ПРАКТИКАТА (СР3), врз основа на кој се определува кога фигуративните трговски марки што содржат само описни/недистинктивни зборови ги исполнуваат условите за признавање при испитување на апсолутните причини, бидејќи фигуративните елементи се доволно дистинктивни.Имате иновантивна идеја која треба да се заштити?

Погледнете со кое право на индустриска сопственост треба да ја заштитите вашата иновативна идеја. Во рамките на кампањата "25 години ДЗИС - Месец на ИС" ќе објавиме дополнителни промотивни материјали на нашата веб странa и нашата facebook страна.