| | Sitemap | EN | SQ
ИС Експерти

 Експертите за интелектуална сопственост на една страна може да ги најдат сите потребнли линкови за секојдневните работи.

Патенти

Трговски Марки

Индустриски дизајн

Закон за индустриска соптвтеност

Форумулари за Патенти

Гласник

 

Електронски бази на податоци

База за пребарување на Патенти

Espacenet

 

Линкови

EPO

WIPO

 

 

 

Закон за индустриска соптвтеност

Формулари за Трговски марки

Гласник

 

Електронски бази на податоци

База за пребарување на Трговски Марки

TMView

TMclass

Global Brand Database

Madrid Monitor

Линкови

EUIPO

WIPO

 

 

 

Закон за индустриска соптвтеност

Формулари за Индустриски дизајн

Гласник

 

 Електронски бази на податоци

База за пребарување на Индустриски дизајн

DesignView

DesignClass

Global Design Database

Линкови

EUIPO

WIPO

 

 

 

 


Објавено на 13.09.2018